PRACE WYBRANE

2005-2007

rysunek, grafika, Łucja Całka-Pyda

11. Piórko, tusz,
74 cm x 51 cm

rysunek, grafika, Łucja Całka-Pyda

12. Piórko, tusz,
39 cm x 29 cm

rysunek, grafika, Łucja Całka-Pyda

13. Piórko, tusz,
74 cm x 50 cm

rysunek, grafika, Łucja Całka-Pyda rysunek, grafika, Łucja Całka-Pyda

14. 15. Piórko, tusz, pastela, 69 cm x 49 cm